شنبه 16 آذر 1398

معرفی مدیرکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/24 17:42 ویرایش : ‎1398/04/27 10:07 بازدید: 4388

معرفی مدیرکل

 محمدرضا محمدی فتیده - برادر شهیدان حسین و محمد محمدی فتیده - مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان

 سوابق تحصیلی :

                    کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

تلفن دفتر : 01333282046

نمابر :      01333282040 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی